สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (NFE-LMS)

เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สามารถเรียนผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในที่พักของตนเอง รวมถึง นักศึกษาสามารถเรียนจากในที่พักของตนเอง ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าระบบ สำหรับ สถานศึกษา และครูผู้สอน


เข้าใช้งานระบบ

ครูและนักศึกษา สามารถทำการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน เรียนแบบ Interactive , Video Streamming , การสอบสดด้วย Classroom Live Video เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายงานและติดตามผล

ประมวลผลการเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมรวมข้อมูล เป็นภาพรวม ระดับห้อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมทั้งประเทศ